سبد خرید

سبد خرید

درخواست نصب و تعمیر محصولات
درخواست نصب و تعمیر محصولات

فرم درخواست نصب و تعمیر محصولات آرویک

همراهان محترم آرویک برای پیگیری نصب یا تعمیر محصولات آرویک لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت زمان انجام نصب تعیین گردد. در نظر داشته باشید برای برخورداری از گارانتی و بیمه 36 ماهه محصولات حتما باید توسط تکنسین های مورد تایید آرویک نصب گردد تا گارانتی توسط ایشان فعال شود. در غیر اینصورت شرکت آرویک مسئولیتی بابت گارانتی و بیمه و تضمین تامین قطعات تا 5 سال نخواهد داشت.