سبد خرید

سبد خرید

ویدیوهای آموزشی آرویک

Play Video

تایمر یکی از اجزای اصلی اجاق‌گازهای آرویک است. نمایندگان نصاب و تعمیرکار می‌توانند با مشاهدۀ این ویدئو نحوه تعویض تایمر اجاق‌گازهای طرح فر و فر آرویک را آموزش ببینند.

Play Video

در اجاق‌گازهای طرح فر آرویک از بهترین قطعات و ریل‌ها برای راحتی باز و بسته کردن درب‌ها استفاده شده است. اما در صورت خراب‌شدن این ریل‌ها به‌مرورزمان، نمایندگان نصاب و تعمیرکار می‌توانند با مشاهده این ویدئو آنها را تعویض نمایند.

Play Video

در برخی از اجاق‌گازهای آرویک شعله دوال استفاده شده است. مصرف‌کنندگان محترم با مشاهده این ویدئو می‌توانند با چگونگی عملکرد شعله دوال آشنا شوند.

Play Video

در این ویدئو نحوه تعویض صفحه‌های فلزی اجاق‌گازهای آرویک به نمایش گذاشته شده و نمایندگان خدمات آرویک می‌توانند با مشاهدۀ آن، اقدام به تعویض صفحه اجاق آرویک نمایند.

Play Video

در برخی از اجاق‌گازهای آرویک بنا به دلایلی از صفحه‌های شیشه‌ای استفاده است. این ویدئو نحوۀ تعویض این صفحات را آموزش می‌دهد.

Play Video

یکی از مهم‌ترین عوامل خوب کارکردن شعله اجاق، قرارداشتن لید در جایگاه استاندارد خود است. برای آموزش جایگاه استاندارد لید، لطفاً ویدئوی فوق را مشاهده فرمایید.