سبد خرید

سبد خرید

ویدیوهای آموزشی آرویک

پخش ویدئو

تایمر یکی از اجزای اصلی اجاق‌گازهای آرویک است. نمایندگان نصاب و تعمیرکار می‌توانند با مشاهدۀ این ویدئو نحوه تعویض تایمر اجاق‌گازهای طرح فر و فر آرویک را آموزش ببینند.

پخش ویدئو

در اجاق‌گازهای طرح فر آرویک از بهترین قطعات و ریل‌ها برای راحتی باز و بسته کردن درب‌ها استفاده شده است. اما در صورت خراب‌شدن این ریل‌ها به‌مرورزمان، نمایندگان نصاب و تعمیرکار می‌توانند با مشاهده این ویدئو آنها را تعویض نمایند.

پخش ویدئو

در برخی از اجاق‌گازهای آرویک شعله دوال استفاده شده است. مصرف‌کنندگان محترم با مشاهده این ویدئو می‌توانند با چگونگی عملکرد شعله دوال آشنا شوند.

پخش ویدئو

در این ویدئو نحوه تعویض صفحه‌های فلزی اجاق‌گازهای آرویک به نمایش گذاشته شده و نمایندگان خدمات آرویک می‌توانند با مشاهدۀ آن، اقدام به تعویض صفحه اجاق آرویک نمایند.

پخش ویدئو

در برخی از اجاق‌گازهای آرویک بنا به دلایلی از صفحه‌های شیشه‌ای استفاده است. این ویدئو نحوۀ تعویض این صفحات را آموزش می‌دهد.

پخش ویدئو

یکی از مهم‌ترین عوامل خوب کارکردن شعله اجاق، قرارداشتن لید در جایگاه استاندارد خود است. برای آموزش جایگاه استاندارد لید، لطفاً ویدئوی فوق را مشاهده فرمایید.