سبد خرید

سبد خرید

نظرسنجی از مشتریان و نمایندگان
نظرسنجی از مشتریان و نمایندگان

نظر سنجی از مشتریان و نمایندگان

بررسی نظرات، پیشنهادات و انتقاداتِ مشتریان و نمایندگان فروش آرویک، از ابتدا تا کنون، مهم‌ترین بخش اقدامات و فعالیت‌های واحد خدمات پس از فروش آرویک بوده است. ما در واحد خدمات پس از فروش آرویک تلاش داریم تک تک انتقادات و پیشنهادات را بخوانیم، دسته‌بندی نماییم و برای اجرا شدن به واحدهای تولید و فروش ارجاع دهیم. در این صفحه، هم فرم نظرسنجی از مشتریان عزیز آرویک و هم فرم نظرسنجی از نمایندگان محترم فروش بارگذاری شده است. لطفاً با انتخاب یکی از گزینه‌های من مشتری هستم یا نماینده فروش هستم، بقیه سوالات را پاسخ دهید.